VỀ CHÚNG TÔI

NT STEEL thành lập từ 2005, phân phối ống thép cho các nhà máy:

DJI 0177 1 dsc 8278 1024x678 copy 1
z4761915805387 96676ce68c33e885247232118c91f7af z4761916085382 dac15a75b0a4231722d60dc12ffb31bd